همدردی با خانواده های داغدار فیضی و اقبالی

انالله و انا الیه راجعون 
ناباورانه خبردار شدیم خانم عظیمه اقبالی (همسر آقای عمران فیضی انارکی)، بیست و هشتم اسفند ماه 1401 از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.
انارک نیوز این مصیبت را به خانواده های فیضی، اقبالی و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید. 
روانش شاد و یادش گرامی باد.