همدردی با خانواده های داغدار سعادتی

انالله و انا الیه راجعون 
ناباورانه خبردار شدیم دکتر محمدرضا سعادتی انارکی (فرزند زنده یاد حاج علی سعادتی انارکی) سوم خرداد ماه 1402 از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.
انارک نیوز این مصیبت را به خانواده های سعادتی و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید. 
روانش شاد و یادش گرامی باد.