همدردی با خانواده های داغدار نخعی، افضل وطن

انالله و انا الیه راجعون 
آقای حسن نخعی (فرزند زنده یاد محمد) شانزدهم آبان ماه 1402 در نایین از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.
انارک نیوز این مصیبت را به خانواده های نخعی، افضل وطن و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید. 
روانش شاد و یادش گرامی باد.