همدردی با خانواده های داغدار زاهدیان، ادهمی

انالله و انا الیه راجعون 
خانم طوران ادهمی (همسر زنده یاد حاج مهدی زاهدیان) هجدهم اردیبهشت ماه 1403 در تهران از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.
انارک نیوز این مصیبت را به خانواده های زاهدیان، ادهمی و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید. 
روانش شاد و یادش گرامی باد.