همدردی با خانواده های داغدار روستایی، کرمی و صادق نژاد

انالله و انا الیه راجعون 
آقای مجید روستایی (فرزند محمدعلی(ابوتراب)) دوم تیر ماه 1403 در انارک از میان ما رفت.
همدردی انارک نیوز با خانواده های روستایی، کرمی، صادق نژاد و دیگر بستگان را پذیرا باشید.
روانش شاد و یادش گرامی باد.