جهش تولید نخلک طی 2 ماهه امسال

جهش تولید نخلک طی 2 ماهه امسال مجتمع معدنی سرب نخلک طی2 ماهه نخست 1403، جهش تولید کنسانتره را ثبت کرد.
به گزارش واحد خبر روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، مجتمع معدنی سرب نخلک طی ماه های فروردین و اردیبهشت، 2 هزار و 587 تن کنسانتره سرب تولید کرد. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، یک هزار و 492 تن بود که حاکی از افزایش 73 درصدی تولید است.
این مجتمع معدنی طی 2 ماهه نخست امسال، 87 هزار و 975 تن ماده معدنی استخراج کرد که در مقایسه با رقم مدت مشابه سال گذشته، 58 درصد رشد را برابر با 5 هزار و 616 تن نشان می دهد.
ارسال این محصول برای شرکت های دیگر نیز توسط این مجتمع طی مدت یاد شده، 2 هزار و 432 تن بوده است.
مجتمع معدنی سرب نخلک در فاصله 125 کیلومتری شمال شهر نائین و 45 کیلومتری شمال شرق انارک در حاشیه کویر مرکزی ایران و در استان اصفهان قرار دارد که در سال 58 طی یکسری مطالعات اکتشافی صورت گرفت و محاسبه ذخیره در این گزارش ذکر شد. در این معدن -که ساختار بلوکی دارد-، برگه های تریاس، کرتاسه فوقانی و پالئوسن و رسوبات کواترنری کشف شده است.

۱۴۰۳/۰۴/۱۴