همدردی با خانواده های داغدار عباسی و مسعود

انالله و انا الیه راجعون 
آقای محمدعلی عباسی (فرزند زنده یاد غلامرضا) شانزدهم تیر ماه 1403 در انارک (حادثه تلخ نخلک) از میان ما رفت.
همدردی انارک نیوز با خانواده های عباسی، مسعود و دیگر بستگان را پذیرا باشید.
روانش شاد و یادش گرامی باد.