همدردی با خانواده معصومی

انارک

انالله و انا الیه راجعون

شوربختانه خبردار شدیم خانم عفت معصومی (فرزند محمدجعفر) ششم مهر ماه 99 در گنبد از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.
انارک نیوز این مصیبت را به خانواده معصومی و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید.
روحش شاد و یادش گرامی باد.