30
چهارشنبه, سپتامبر

گردنه زنجیرگاه انارک سفید پوش شد

انارک

انارک نیوز - به گزارش نیروهای راهدارخانه انارک با بارش برف دیروز بیستم دی ماه و شب گذشته، گردنه زنجیرگاه انارک سفید پوش ولغزنده شده است.
نیروی راهدارخانه عنوان کرد: با همکاری اداره راه شهرستان نایین مسیر گردنه شن و نمک پاشی و جاده لغزنده و تردد به کندی صورت می گیرد و از رانندگان خواست با احتیاط و سرعت مطمئنه تردد نمایند. 
هم اکنون بارش برف در مسیر گردنه و مناطق کوهستانی انارک به طور پراکنده ادامه دارد. (مطلبی)