02
شنبه, دسامبر

همدردی با خانواده های داغدار اشرف و شهریاری

انالله و انا الیه راجعون 
ناباورانه خبردار شدیم آقای رجبعلی اشرف، بیست و هشتم تیر ماه 1401 در اصفهان از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.

انارک نیوز این مصیبت را به خانواده های اشرف، شهریاری و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید. 
روانش شاد و یادش گرامی باد.