24
شنبه, فوریه

هم سطح سازی 184 مهنول فاضلاب در نایین

3184 منهول فاضلاب طی دو ماه در نایین هم سطح سازی شد.

این عملیات در سطح معابر و خيابان هاي حافظ، نظامي ،گنجوي و جانبازان، ولي عصر و فرعي هاي مربوطه انجام شد. .شايان ذكر است با اجراي اين طرح به ميزان 70 درصد در هزينه ها صرفه جويي شد.
همچنین در عملیاتی دیگر در این منطقه، با توجه به اهمیت كلرزني مناسب پساب، اين امور نسبت به اصلاح و تقويت مسير كلر شبكه كلرزني اقدام کرد. همچنین تعداد 4300 حوضچه فاضلاب به مدت 3 هفته در شهرهاي نايين، انارك و بافران با هزينه اجرايي 140 ميليون تومان از منابع جاري ، سم پاشي شد.

۱۵ آبان, ۱۴۰۲ - شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان