بریده کتاب: مرگ به علت خوردن پیراشکی

انارک نیوز - بریده کتاب
مردم با کارهاشون تو رو متعجب می‌کنن لانا.
وقتی آسیب‌دیده باشن، هرکسی رو برای هرچیزی متهم می‌کنن. یادت باشه

اونی که برای اشتباهش تو رو مقصر می‌دونه، خیلی بیشتر از چیزی که فکرش رو بکنی آسیب دیده و روح پاکی براش نمونده؛ کاملا آلوده شده

?مرگ به علت خوردن پیراشکی
?ویوین جن