خواص انقوزه

انارک نیوز - انارکیهای عزیز سلام فصل انقوزه شد و ما هم لازم دونستیم تا از خواص این گیاه که بیشترین مصرف اون تو دنیا در انارک هست برای شما بگیم

1 از این گیاه برای درمان اختلالات عصبی کودکان استفاده می شود

2خاصیت مسکن دارد ودر درمان فشار خون موثر است

3نفخ بر است وبه هضم غذا کمک می کند

4برای رفع دندان درد موثر است

5دارای آنتی بیوتیک بوده مانع رشد میکروب می شود

6عفونتهای قارچی را بر طرف می کند

7 برای درمان یوبوست مفید است

(برگرفته از سایت گیاهان دارویی ایران)