انتظارات از نماینده دوره یازدهم مجلس

انارک نیوز - عمده درخواستهای اهالی انارک از نماینده محترم موارد زیر می باشد:

  • 1- ایجاد جوّ مناسب برای گوش دادن به حرف حساب
  • 2- ایجاد محیطی مناسب برای فعالیت جوانان و خانم ها
  • 3- گازرسانی به انارک
  • 4- حل مشکلات کارآفرینی
  • 5- بهره برداری از معادن
  • 6- آسفالت راه عبور به مزارع در جاده گردنه زنجیرگاه