24
شنبه, فوریه

عمليات گاز رسانی به شهر انارک روز پنجشنبه آغاز می شود

مدير عامل شركت گاز استان اصفهان گفت: عمليات گازرساني به چهار شهر و دو روستاي شهرستان هاي شرق اين استان پنجشنبه هفته جاري آغاز مي شود.
به گزارش ايرنا، سيد مصطفي علوي روز دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اينكه تاكنون براي گازرساني به مناطق مختلف اصفهان ۳۶ هزار كيلومتر لوله گذاري شده است ، گفت: اين شبكه گسترده ۱۰۳ شهر و يك هزار و ۳۳۸ روستاي استان اصفهان را شامل مي شود. وي ادامه داد: بر اساس استاندار اعلام شده از سوي شركت ملي گاز ايران، روستاها و شهرهايي كه هزينه گازرساني براي هر مشترك بالاي شش ميليون تومان باشد، صرفه اقتصادي ندارد.
مدير عامل شركت گاز استان اصفهان افزود: گاز رساني به شهرهاي خور و بيابانك، انارك و جندق و دو روستاي چوپانان و چاه ملك از طريق لوله به دليل بعد مسافت براي هر خانوار بيش از ۳۳ ميليون تومان هزينه دارد، تصريح كرد: عمليات گازرساني به اين مناطق از طريق خطوط لوله صرفه اقتصادي ندارد. وي خاطر نشان كرد: بر همين اساس براي انتقال گاز به اين مناطق، طرح ديگري در نظر گرفته شده است. علوي افزود: براساس اين طرح، گاز در مخزن مادر فشرده سازي و از طريق كاميونت و تريلي به مخزن ديگري به نام مخزن دختر منتقل مي شود كه در نهايت گاز از طريق اين مخزن به شبكه لوله گذاري شهري منتقل و در اختيار مشتركان قرار مي گيرد. وي اظهار كرد: هزينه گاز رساني در اين طرح براي هر خانوار چهار ميليون و ۵۰۰ هزار تومان است.
مدير عامل شركت گاز استان اصفهان گفت: اجراي اين طرح يك سال و شش ماه به طول مي انجامد و با اجراي آن، همه شهرهاي اصفهان تحت پوشش خدمات شركت گاز استان قرار مي گيرند. وي اضافه كرد: با اجراي طرح ياد شده، ساليانه ۱۳ ميليون متر مكعب گاز به شهرهاي خور و بيابانك، انارك و جندق و دو روستاي چوپانان و چاه ملك انتقال مي يابد. استان اصفهان داراي ۱۰۷ شهر است كه تا كنون ۱۰۳ شهر آن گازرساني شده است و با اجراي اين طرح جديد چهار شهر ديگر نيز گاز رساني خواهد شد و كل شهرهاي اصفهان از نعمت گاز طبيعي بهره مند خواهند شد. علوي در اين نشست همچنين گفت: در سال گذشته ۲۰ ميليارد متر مكعب گاز از طريق خطوط لوله در اختيار مشتركان شركت گاز استان اصفهان قرار گرفته است كه ۴۶درصد آن در بخش صنعت، ۲۶ درصد در بخش خانگي، ۱۵درصد در بخش نيروگاهي ، سه درصد سوخت خودروها و چهار درصد در بخش تجاري مصرف شده است. وي خاطر نشان كرد: سال گذشته با انتقال هفت ميليارد متر مكعب گاز به نيروگاههاي استان اصفهان، به كاهش آلودگي هواي اين كلانشهر كمك شد و موجب شد تا ۱۳۵ روز به روزهاي پاك هواي اصفهان افزوده شود. مدير عامل شركت گاز استان اصفهان با بيان اينكه در استان اصفهان روزانه ۵۴ميليون متر مكعب گاز مصرف مي شود، گفت: ميانگين مصرف هر خانوار در شهر ۴.۶ متر مكعب و در روستا ۸.۶ متر مكعب است كه بيشتر از استاندارد جهاني است.
(۱۷:۲۸ - ۱۸/۰۵/۱۳۹۵ :خبر تاريخ | ۸۲۱۸۰۵۳۱ :خبر كد)