28
چهارشنبه, فوریه

سه زمین لرزه به فاصله یک ساعت در انارک

انارک نیوز - به گزارش مرکز لرزه‌نگاری کشوری امروز شنبه، 28 بهمن 1396 در انارک سه زمین لرزه رخ داده است که خسارتی در بر نداشته است.
اولین آنها در ساعت 18:30:37 به بزرگي ۱.۹ با موقعيت رومركز زلزله ۳۳.۴۴ شمالي و ۵۳.۴۲ شرقي در عمق ۸ كيلومتر و فاصله‌ 29 كيلومتري انارك، 71 كيلومتري نائين و 86 كيلومتري زواره رخ داده و دومی حدود 27 دقیقه بعد در ساعت 18:57:19 به بزرگي ۱.۸ با موقعيت رومركز ۳۳.۴۷ شمالي و ۵۳.۵۰ شرقي در عمق ۸ كيلومتر و فاصله‌ 25 كيلومتري انارك، 78 كيلومتري نائين و 83 كيلومتري چوپانان بوده است.

سومین آنان که شدیدتر می باشد نیم ساعت بعد در ساعت  19:27:24 به بزرگي ۳.۱ با موقعيت رومركز ۳۳.۵۵ شمالي و ۵۳.۵۴ شرقي در عمق ۸ كيلومتر و فاصله‌ 30 كيلومتري انارك، 78 كيلومتري چوپانان و 87 كيلومتري نائين به وقوغ پیوسته است.