شستشوي شبكه فاضلاب شهر انارك

شستشوي شبكه فاضلاب شهر انارك به گزارش روابط عمومي آبفا نايين، عمليات شستشوي شبكه فاضلاب شهر انارك به طول 11 كيلومتر در مدت زمان 10 روز با هزينه اي بالغ بر 100 ميليون ريال با اقطار 250 سيماني و پلي اتيلن انجام شد.
(19 دی 1399, 02:53 / کد خبر:7480219)