همدردی با خانواده های محمدعلی بیگی و فیضی انارکی

انالله و انا الیه راجعون
شوربختانه خبردار شدیم خانم  عصمت فیضی انارکی (همسر شادروان غلامعلی محمدعلی بیگی) 20 دی ماه 99 در اصفهان از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.
انارک نیوز این مصیبت را به خانواده های محمدعلی بیگی و فیضی انارکی و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید.
روانش شاد و یادش گرامی باد.