همدردی با خانواده های واحدی و کسائی

انالله و انا الیه راجعون
شوربختانه خبردار شدیم خانم فروزان کسائی انارکی (همسر آقای مسعود واحدی) 22 دی ماه 99 در انارک از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.

انارک نیوز این مصیبت را به خانواده های واحدی و کسائی و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید.
روانش شاد و یادش گرامی باد.