همدردی با خانواده طالبپور

انالله و انا الیه راجعون
شوربختانه خبردار شدیم آقای عبدالرحیم طالب پور 24 دی ماه 99 در اصفهان از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.
انارک نیوز این مصیبت را به خانواده طالب پور و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید.
روانش شاد و یادش گرامی باد.