همدردی با خانواده داغدار زاهدی

انالله و انا الیه راجعون 
ناباورانه خبردار شدیم آقای منصور زاهدی، بیست و هفتم تیر ماه 1401 در شاهرود از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.

انارک نیوز این مصیبت را به خانواده های زاهدی و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید. 
روانش شاد و یادش گرامی باد.