عبور از مرز 3333333 بازدید کننده

انارک نیوز - سلام خوانندگان گرامی که از نوروز 1393 در نبود هرگونه رسانه ای که اخبار انارک را پوشش دهد مرا یاری نمودید تا با هم بتوانیم گوشه ای از زوایای پنهان تنهایی انارک را روشن نماییم.
دیروز پس از فراز و نشیب های بسیار بدون هیچگونه چشمداشتی، تعداد بازدیدکنندگان وب سایت شما از سه میلیون و سیصد و سی و سه هزار و سیصد و سی و سه نفر گذشت و نشان دادید که بایستی با خستگی ناپذیری بیشتری این راه را با هم طی نماییم تا دست در دست یکدیگر انارکی بسازیم که شایسته آن هستیم. ما با همدلی و همبستگی می توانیم پیشرفت های اقتصادی شگرفی داشته باشیم.
امید است آنانی نیز که می خواهند لباس حقیقت را بر دروغ های خود بپوشانند از خواب غفلت خودخواسته بیدار شوند و به جز انارک به چیز دیگری نیندیشند. انارکی باش و انارکی بمان.
روز خوش و شادکام باشید.
(پنجم تیرماه نود و نه - حمید رحیم پور انارکی)