همدردی با خانواده های داغدار ساعی و طالبی

انالله و انا الیه راجعون 
ناباورانه خبردار شدیم خانم عصمت طالبی اسماعیلانی (همسر آقای حسن ساعی)، شانزدهم دی ماه 1401 در اصفهان از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.
انارک نیوز این مصیبت را به خانواده های ساعی ، طالبی و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید. 
روانش شاد و یادش گرامی باد.