25
یکشنبه, فوریه

همدردی با خانواده های داغدار نعمتی، نوروزی، عمویی و قره خانی

انالله و انا الیه راجعون 
ناباورانه خبردار شدیم حاج حسن آقا نعمتی انارکی، ششم بهمن ماه 1401 از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.
انارک نیوز این مصیبت را به خانواده های نوروزی، عمویی، قره خانی و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید. 
روانش شاد و یادش گرامی باد.