25
یکشنبه, فوریه

همدردی با خانواده های داغدار زاهدیه،صالحی، زاهدی

انالله و انا الیه راجعون 
ناباورانه خبردار شدیم حاج رحمت اله زاهدیه (بزرگ خاندان) یازدهم بهمن ماه 1401 در تهران از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.
انارک نیوز این مصیبت را به خانواده های زاهدیه،صالحی، زاهدی و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید. 
روانش شاد و یادش گرامی باد.