همدردی با خانواده های داغدار علیزاده و رمضانی

انالله و انا الیه راجعون 
 آقای یداله علیزاده عشین (فرزند زنده یاد باقر) پانزدهم اردیبهشت ماه 1403 در انارک از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.
انارک نیوز این مصیبت را به خانواده های علیزاده،رمضانی و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید. 
روانش شاد و یادش گرامی باد.