همدردی با خانواده های داغدار یزدانی

انالله و انا الیه راجعون 
خانم خدیجه یزدانی (همسر آقای محمدرضا یزدانی) بیست و هشتم اردیبهشت ماه 1403 در انارک از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.
انارک نیوز این مصیبت را به خانواده های یزدانی و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید. 
روانش شاد و یادش گرامی باد.