ایجاد موزه معدنی و گردشگری در انارک

انارک نیوز - ایجاد موزه معدنی و گردشگری در انارک، نتیجه دیدار شهردار با مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران

در سفر مهندس خیابانی شهردار به پایتخت به همراه رئیس شورای اسلامی شهر انارک و نمایندگان خیر گرانقدر مهندس محمد صدریه با دکتر کریم‌نژاد مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران دیدار و گفتگو کردند.
این نشست به منظور برنامه ریزی مشترک فی مابین و همچنین واگذاری و بهره برداری از بیمارستان قدیمی معادن شهر انارک در راستای ایجاد موزه معدنی و گردشگری صورت پذیرفت.
در ادامه گفتگو ضمن معرفی ظرفیت و پتانسیل های موجود در بخش انارک در حوزه های گردشگری و همچنین توسعه این امر مهم با همکاری فعالین اقتصادی و آمادگی مجموعه  شهرداری و شورای اسلامی شهر در زمینه های مختلف سرمایه گذاری مباحثی مطرح شد.
شایان ذکر است با توجه به اهمیت موضوع و تسریع در روند امور این نشست صمیمانه با حضور معاون مالی شرکت و همچنین معاون حقوقی و قراردادها صورت پذیرفت و قول مساعد مدیرعامل در خصوص بهره برداری از ساختمان بیمارستان معادن واقع در شهر انارک و اجاره طویل المدت به شهرداری نتیجه این دیدار بود.

4 تیر 03