همدردی با خانواده های داغدار جوادزاده، جلیلی

انالله و انا الیه راجعون 
آقای سیدجلیل جوادزاده نائینی یازدهم تیر ماه 1403 از میان ما رفت.
همدردی انارک نیوز با خانواده های جوادزاده، جلیلی و دیگر بستگان را پذیرا باشید.
روانش شاد و یادش گرامی باد.