بریده کتاب

انارک نیوز - ایدئولوژی قطعا جذابیت افسون‌کننده‌ای دارد چرا که به انسان آواره مامنی را عرضه می‌کند که سهل و سریع و آسان به دست می‌آید.

کافیست دل به آن بسپاری تا ناگهان همه چیز دوباره مثل روز برایت روشن شود:
زندگی معنایی تازه‌ای به خودش بگیرد و همه رمزورازها و پرسش‌های بی‌پاسخ و اضطراب و تنهایی از میان برخیزد.

البته این مامن موقتی تقریباً مفت و مجانی، بهای گزافی هم دارد:
بابتش باید از عقل و وجدان و مسئولیت شخصی دست کشید، چون یکی از جنبه‌های ضروری و اصلی ایدئولوژی، وانهادن عقل و وجدان خویش به مقام و مرجعی بالاتر است.

اصل اساسی ایدئولوژی این است که صاحب قدرت صاحب حقیقت هم هست.

ایدئولوژی شیوه دلفریب و غلط اندازی برای ارتباط با جهان است.
به انسان‌ها توهم هویت، کرامت و اخلاق می‌دهد اما در واقع راه را برای دست کشیدن از همه این‌ها هموارتر می‌کند.

به افراد امکان می‌دهد وجدانشان را فریب دهند و عقیده حقیقی و راه و رسم زندگی خفت‌بارشان را از چشم جهانیان و خودشان پنهان نگه دارند.

ایدئولوژی بسیار عملگرایانه است اما درعین‌حال شیوه‌ای به ظاهر موجه و متین برای مشروعیت بخشیدن به همه چیز و همه جوانب است.

هم مردم را نشانه می‌گیرد و هم خدا را. پرده‌ای است که آدم‌ها می توانند زندگی و هستی ساقط شده و بی‌اهمیتی وجودشان و سازش با وضع موجود را پشت آن پنهان کنند.

?قدرت بی‌قدرتان
?واتسلاف هاول

@anaraknews
#کتاب_بخوانیم