01
یکشنبه, اکتبر

جلسه بخشداری برای مراسم ارتحال امام خمینی

دراین جلسه که امروز ساعت 10 در سالن بخشداری به سرپرستی جناب ریاحی بخشدار محترم برگزارشد و تمامی مسئولین ادارات وشرکتهای بخش حضور داشتند

مقرر شد که یک دستگاه اتوبوس عاشقان امام را از انارک به حرم مطهر ببرد.شهرداری موظف شدتا نظافت شهر را حفظ کرده وپرچم سیاه در معابر نصب کند.سازمان آب موظف شد تا آّب شرب زائرین را تامین کند.شرکتهای خصوصی نیز موظب به پذیرای از زائرین حضرت امام شدند.