24
شنبه, فوریه

همدردی با خانواده شادروان محمد ایرانپور

با کمال تاسف، درگذشت آقای محمد ایرانپور را اعلام می نماییم و صبر برای خانواده شان آرزو می کنیم.
ایشان دیروز جان به جان آفرین تسلیم نمودند و امروز به خاک سپرده شدند. خدا بیامرزدشان.