05
سه شنبه, مارس

ترانه انارکی "گلنسا"

انارک نیوز - یک ترانه انارکی داریم که زنده کننده خاطره شادروان حیدرعلی علیزاده می باشد با نام "گلنسا" که در عروسی ها اجرا می شد.