گزیده سخن

انارک نیوز - زنانی که مطالعه می‌کنند برای جوامع نابرابر خطرناکند زیرا آن‌ها با مطالعه می‌توانند دنیایی بهتر را تصور کنند و برای به‌ وجود آوردنش مبارزه کنند.

برتراند راسل

8 مارچ، روز جهانی زن مبارک