معرفی کتاب: به پیانیست شلیک کن

انارک نیوز - Shoot the Piano Player.1956
?کتاب: #به_پیانیست_شلیک_کن
?️نویسنده: #دیوید_گودیس
?️مترجم: #محمود_گودرزی
?#کتاب_کنج
?262 صفحه
?ژانر: #معمایی_جنایی_نیلوبوک

خلاصه:
?ترلی از دست دو مرد فرار می‌کند و به کافه‌ای می‌رود که برادرش، ادی، پیانیست آنجاست. پای ادی به جریان باز می‌شود.

روزی بین ادی و گردن‌کلفت محافظ کافه درگیری و اتفاقاتی رخ می‌دهد که مجبور می‌شود مثل ترلی به جای دوری فرار کند و...

نظر من:
?داستان سه برادر که با ترلی و فرارش از دو مرد شروع می‌شه، اشاراتی به برادر بزرگ، کلیفتون، می‌شه و با محوریت برادر پیانیست روایت می‌شه.

فلش‌بک به گذشته ادی که پیانیست موفقی بوده، بخش موردعلاقه من از کتاب بود.

?اونچه ادی پشت‌سر گذاشته بهمون پیش‌زمینه‌ای می‌ده از جایگاه فعلی ادی و رفتارهای ضدونقیضی که ازش سر می‌زنه.
چاشنی عشق ادی به خدمتکار هم روابط و پیچیدگی داستان رو رقم می‌زنه.

درهم تنیدن عشق ادی به گذشته‌ای که داشته منجر به اتفاقات و جریاناتی می‌شه که حالا که ادی راهش رو از برادرانش جدا کرده، باز هم زندگیش به اون‌ها گره می‌خوره.

? کتاب روونی بود و داستانِ آنچنان درهم و پیچیده‌ای نداشت اما در دل داستان اتفاقات جالب ساده‌ای رخ داد که باعث شد از خوندنش لذت ببرم.
هرچند دوست داشتم پایانش عمیق‌تر باشه.

بریده کتاب:
?کاری که دیروز کردی، همیشه جزئی از ماهیت امروزت هم هست. نوعی آینه است، همیشه هست.

?آدم‌های دیگر هم گرفتاری دارند. بله، همه مشکل دارند. به‌جز آدم‌های آن منطقه که هواش همیشه خوب است. رو نقشه نیست و صداش می‌زنند «شهر هیچ».

?امتیاز گودریدز: 4/5
?امتیاز من به کتاب: 4/5
?در یک کلام: زندگی پیانیست
?به سلیقه من: روون و قشنگ

?پیشنهاد به:
من خودم ترجمه‌های آقای گودرزی رو دوست دارم همه رو بخونم. به شما هم پیشنهاد می‌دم.

?یاد گرفتم:


❓چی در گذشته بوده که رهاش کردی و پشیمونی؟
❓از نشر کتاب کنج کتابی خوندی؟


#نیلوبوک #هر_هفته_یک_کتاب_میخونم #کتاب #کتابخوان #کتابخوانی #معرفی_کتاب #رمان
#shootthepianoplayer #davidgoodis #book #bookish #bookishgirl #bookworm #booklover

4 تیر 03