بریده کتاب: اعمال انسانی

انارک نیوز - بریده کتاب
یعنی به اندازه کافی خون ریخته نشده؟ چطور می‌شه روی این‌همه خون سرپوش گذاشت؟
روح کسانی که از بین رفتند دارند ما رو تماشا می‌کنند و چشم‌هاشون باز مونده.

وقتی ابتدا شروع کردم به دقیق شدن در مدارک، آن چیزی که بیشتر ثابت شد توجیه‌ناپذیر بودن خونریزی‌هایی بود که دوباره‌ودوباره تکرار می‌شد،
بدون هیچ تلاشی که عاملان جنایت‌ها را به مقامات معرفی کنند.

اعمال خشونت‌آمیز را در روز روشن مرتکب می‌شدند، بدون هیچ تردید و پشیمانی.
افسران فرماندهی که باید آن‌ها را منع می‌کردند، حتی طالب چنین نمایشی از وحشی‌گری بودند.

?اعمال انسانی
?هان کانگ