28
چهارشنبه, فوریه

خیّر (5)

انارک نیوز - دوستان و همشهریان گرامی همچنان اعتماد نمودند و کمکهای نقدی و جنسی خود را به آقای محمدعلی نعمتی تقدیم نمودند و تنها شرطشان این بود که اقلام و تجهیزات خریداری شده در مرکز جامع سلامت انارک (بهداری انارک) برای معاینه و معالجه همشهریان و ساکنان انارک باقی بماند و خواسته دیگرشان از تداوم کمکها، نشان از شفافیت در ادامه کار می باشد که تاکنون در موارد دیگر دیده نشده بود.
خبرهایی نیز از جمع آوری کمکهایی از سوی انجمن انارکیهای مقیم تهران برای مرکز جامع سلامت انارک داشتیم که تاکنون هیجگونه خبر اضافی از میزان آن و نحوه خرید اعلام نشده است.

در زیر به دیگر همشهریانی می پردازیم که کمکهای نقدی و جنسی آنان وصول شده است.
1- آقای محمدحسن یار محمدی ده میلیون تومان
2- آقای محمدحسین رجایی یک میلیون تومان
3- از طرف شادروان حشمت کبیر 4 میلیون تومان
4- آقای منصور صفایی انارکی پانصد هزار تومان
5- آقای حمیدرضا کشاورزی پانصد هزار تومان
6- ازطرف شادروان احمد سعیدی انارکی پانصد هزار تومان
7- آقای فریدون بهنیا جهت یادبود شادروان خدیجه بهنیا پنج میلیون و صد هزار تومان
8- سرکار خانم طاهره ابراهیمی از طرف مرحوم احمد صفایی انارکی پانصد هزار تومان
9- سرکار خانم اختر زاهدی انارکی یک میلیون تومان
مجموع کمکهای نقدی این دوره 231 میلیون ریال می باشد که با 366 میلیون ریال جمع شده پیشین به 597 میلیون ریال می رسد.
10- یکدستگاه اکسیژن ساز به مبلغ 15 میلیون تومان اهدایی شرکت پک تین ازطرف مدیر عامل آن جناب آقای مهندس عبدالرضا علیزاده انارکی خریداری گردید.
پس مجموع کمکهای مردمی به 747 میلیون می رسد.

ان شاءا.. خداوند به همه این عزیزان خیر و به خانواده محترمشان سلامتی و خیر و برکت و به درگذشتگان شان رحمت و مغفرت عنایت فرماید.