28
چهارشنبه, فوریه

انارکی در برابر انارکی!

سلام دوستان،
سالها پیش هواشناسی داشتیم، اداره برق داشتیم، پیش از بسیاری از شهرهای بزرگ دیزل ژنراتور برق برای انارک داشتیم، معدن نخلک داشتیم که سه شیفت کار می کرد، پیش از آن تعداد زیادی معدن داشتیم که همزمان کار می کرد و مدرسه هم داشتند اما حالا اینها را از دست داده ایم و دنبال مقصر  می گردیم!!! 
 
به خود آیید، خود را به خواب زده ایم. از ماست که بر ماست. در آغاز  بایستی هر یک از ما تکلیف خودمان را با خودمان روشن نماییم که به جز داشتن پسوند انارکی برای انارک حاضریم تا چه حد از جیبمان مایه بگذاریم و یا منتظریم با لابه   کسی با اسب سفید بیاید مشکلات صد ساله امان را یک شبه حل نماید و فردایش از اسبش ایراد بگیرند که سرگین اش خیابان هایمان را به گند کشیده است.
 
هر وقت حاضر شدیم از خود بگذریم، مسئولین نیز مجبور می شوند انارک را از محرومیت درآورند. می بینند دست انارکی را که قصد کمک دارد پس می زنیم اما دست آنرا که سخنور غریبه است می بوسیم پس  ما دوزخیان را به حال خود می گذارند تا در آتش اختلافاتمان بسوزیم.