هر دم از این باغ بری می رسد (11)

انارک نیوز: هر چی سنگه، مال پای لنگه. مشکلاتمان با بخش دولتی کم بود که یک شیر پاک خورده ای هم زورش به کارخانه آجر آژند انارک رسید و از این بلبشوی معلق بودن کار با حکم خلع ید هیئت نظارت جهاد کشاورزی از سرمایه گذار در آنجا سود برد و به ساختمان اداری - مسکونی کارخانه زد. 
حفاظ نرده ای جوش داده شده را کنده و سراغ پنجره آلومینیومی دو لنگه با شیشه دو جداره پر شده با گاز نیتروژن رفته. آنرا هم از چارچوب درآورده و با بقیه لنگه های آلومینیومی که همه شیشه های آن در محل خرد شده بود سوار کرده بودند. به این اکتفا نکرده و وارد اتاق شده و بنا بر کرمشان هر چه را می توانسته از آنجا خارج نمودند.
دیدند حیف است که از کلید و پریز و سیم های داخل دیوار بگذرند پس به آن هم رحم نکرده و برای این کار تا جایی پیش رفته اند که در چند جا مجبور شدند لوله خرطومی را نیز از دیوار گچی بیرون بکشد.
در چوبی داخل ساختمان را هم که قفل بود با اهرم از هم پاشانده بودند. چند باتری سنگین تریلی هم بود که با مشقّت زیاد بردند. واقعاً خیلی سحرخیز بوده و زحمت زیادی را متحمل شده اما کامروا گشته اند.
وقتی ما و مسئولین ذیربط خواب بودیم او یا آنها بیدار بودند، خفتگان را نظاره کرده و خر نزار را پوست کندند. بعید می دانم این سرقت کار یک نفر بوده باشد.
شاید پیش خود(شان) فکر کرده(اند) این بنده خدا میلیاردها ریال ضرر کرده این هم روش. اما فراموش کرده این به یک نفر تعلق نداشته و صدها نفر در آن شریکند. البته قبلاً هم لطف داشته اند و محوطه را بی منّت از وجود  آهن آلات پاکسازی نموده بودند.
به دوستان دزد اطلاع می دهم که هر چه ارزش داشته برده اند، پس دیگر به خود زحمت ندهند.
از تمامی دوستان خواهشمندم اگر کوچکترین اطلاعاتی کسب نمودند که بتواند این گره را بگشاید آگاهم نمایند، بی شک تلافی خواهد شد.

صبح شنبه 12 آبان ماه 97 این سرقت به کلانتری انارک گزارش شده و امید است هر چه زودتر دست این ربایندگان امنیت را از سر اهالی کوتاه نمایند.