همدردی با خانواده علیزاده

انالله و انا الیه راجعون

شوربختانه خبردار شدیم آقای حیدرعلی علیزاده انارکی بیست و یکم مهر ماه 99 در اصفهان از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.
انارک نیوز این مصیبت را به خانواده علیزاده و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید.
روحش شاد و یادش گرامی باد.