همدردی با خانواده های ذاکری و طالبی

انالله و انا الیه راجعون
شوربختانه خبردار شدیم آقای عباسعلی ذاکری (فرزند شادروان مشهذی رضا)، 5 آذرماه 99 در اصفهان از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.
انارک نیوز این مصیبت را به خانواده های ذاکری و طالبی و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید. روانش شاد و یادش گرامی باد.