02
شنبه, دسامبر

همدردی با خانواده های داغدار شمسی و قائمیان

انالله و انا الیه راجعون 
ناباورانه خبردار شدیم آقای تیمور شمسی (فرزند عزیز)، 17 مرداد ماه 1401 در انارک از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.

انارک نیوز این مصیبت را به خانواده های شمسی، قائمیان و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید. 
روانش شاد و یادش گرامی باد.