چه؟ (بیست و دوم تا بیست و هشتم مرداد ماه 1401)

انارک نیوز – "ای مدیر، من آنچه شرط پیام رسانی است با تو می گویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه رنجش".

چکیده رخدادها و گزیده دیدگاه ها و راهکارها از بیست و دوم تا بیست و هشتم مرداد ماه 1401 در زیر آمده است. 
1- انارک نیوز: با پیگیری‌های انجام شده توسط بخشداری انارک در سفر اخیر استاندار محترم به شهرستان پروژه زیر سازی و روکش آسفالت جاده روستای اسماعیلان مصوب و عملیاتی شد.
- ناشناس: پروژه خوبیست ولی مگر ساکنان چاه گربه، علم، فرودگاه، جیربو، مزرعه حاجی باقر، سبرز، کال بوکند، مزرعه حاج مهدی، سهیل، معلا، عشین،د امداران و معادن چه گناهی کرده‌اند که جاده کنارگذر را درست نمی کنند که حتی خدمات رسانی به خودرو های سواری، اتوبوس و کامیون های چند استان را با جاده خراب و به سختی انجام شود در حالی که جان و مال آن ها نیز در خطر است؟
2- ناشناس: خواهش می کنم ی فکر هم به بشکه نفت در کوچه ها بکنن. کوچه ها را کردن زباله دونی. 
3- انارک نیوز: یادی هم از کسانی کنیم که دیگر در میان ما نیستند، حاجیه خانم صدیقه عبدانی انارکی، حاج مصطفی سلمان (چاه ملک)، آقای سعید عزیزی، خانم مریم سلطانی محمدی، آقای جواد انواری، حاج حسین آزاد. همگی درگذشتگان یادشان به خیر و  خدا بیامرزدشان.