همدردی با خانواده های داغدار شیروانی و دهقانپور

انالله و انا الیه راجعون 
ناباورانه خبردار شدیم خانم جمیله شبان زاده (دهقانپور)(مادر خانم آقای شیردل شیروانی) دوازدهم شهریور ماه 1401 در آزادشهر از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.
انارک نیوز این مصیبت را به خانواده های دهقانپور، شیروانی و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید. 
روانش شاد و یادش گرامی باد.