همدردی با خانواده های داغدار فتوحی و یزدانی

انالله و انا الیه راجعون 
دوشیزه نسترن فتوحی عشین (فرزند امید و نوه زنده یاد مهدی یزدانی (آمنه))  یکم اردیبهشت ماه 1403 در فولادشهر از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.
انارک نیوز این مصیبت را به خانواده های فتوحی، یزدانی و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید. 
روانش شاد و یادش گرا می باد.