همدردی با خانواده های داغدار مومنی، رمضانی

انالله و انا الیه راجعون 
آقای رحمت اله مومنی معلایی (فرزند شادروان موسی) یکم اردیبهشت ماه 1403 در انارک از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.
انارک نیوز این مصیبت را به خانواده های مومنی، رمضانی و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید. 
روانش شاد و یادش گرا می باد.