نمایش توانمندی‌های دفاعی کشور در رزمایش مشترک پهپادی ارتش

انارک- ایران پرس: سخنگوی اولین رزمایش مشترک پهپادی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: در اولین روز از این رزمایش شاهد استفاده و بهره برداری از پرنده های بدون سرنشین مراقبت و شناسایی و جمع آوری اطلاعات هستیم که از مناطق مختلف جهت شناسایی اهداف پیش بینی شده در منطقه رزمایش اعزام خواهند شد.
دریادار «محمود موسوی» روز چهارشنبه در گفت وگوی اختصاصی با ایران پرس اظهار داشت: پرنده های بدون سرنشین ماموریت دارند نسبت به شناسایی هدف مورد نظر که برای هر پرنده مشخص شده اقدام بکنند تا بتوانند نسبت به طراحی آفندی خود برای انهدام اهداف مورد نظر برای روز بعد اقدام بکنند.

سخنگوی رزمایش مشترک پهپادی ارتش تاکید کرد: همزمان با این شناسایی بحث مراقبت و پایش مرزهای هوایی، زمینی و دریایی در سراسر میهن اسلامی در دستور کار قرار دارد که تصاویر این پایش و شناسایی و رصد به صورت بر خط برای قرارگاه هدایت کننده رزمایش ارسال خوهد شد.

دریادار موسوی با بیان اینکه رزمایش پهپادی ارتش از سلسله تمرینات سالیانه ارتش است که برنامه ریزی و اجرا می شود، تصریح کرد: این تمرینات و رزمایش ها بیانگر آن است نیروهای مسلح به دور از اوضاع و شرایط سیاسی نسبت به ارتقای توانمندی و قابلیت های دفاعی، تهاجمی و افزایش قدرت بازدارنگی خود به عنوان یک اصل اساسی همواره اقدام می کنند.

رزمایش مشترک پهپادی 1401 ارتش جمهوری اسلامی ایران صبح امروز چهارشنبه با حضور نیروهای چهارگانه ارتش و قرارگاه مشترک پدافندی کشور از آب‌های گرم خلیج فارس و دریای عمان در جنوب تا مناطق شرق، غرب، شمال و مرکز کشور آغاز شد.
(شهریور 02, 1401 09:53)