همدردی با خانواده های بهنام و وهابی

انالله و انا الیه راجعون

شوربختانه خبردار شدیم آقای محمد ابراهیم  بهنام  (وهابی  انارکی فرزند فرزند حاج حسن) ششم آبان ماه 99 در آمریکااز میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.
انارک نیوز این مصیبت را به خانواده های بهنام و وهابی و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید.
روانش شاد و یادش گرامی باد.