همدردی با خانواده های داغدار خلیل زاده و دهقانی

انالله و انا الیه راجعون
شوربختانه خبردار شدیم خانم نرگس دهقانی (همسر شادروان بمانعلی خلیل زاده) ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۰ در انارک از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.
انارک نیوز این مصیبت را به خانواده های خلیل زاده و دهقانی و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید.
روانش شاد و یادش گرامی باد.