01
یکشنبه, اکتبر

برگزاری مراسم شادروان فاطمه وهابی

با سپاس از تمامی آنانی که در مراسم تشییع و خاکسپاری شادروان فاطمه وهابی انارکی در بهشت رضوان شرکت نموده بودند به آگاهی می رساند دیگر مراسم که با تشریف فرمایی خود، باعث شادی روح آن شادروان و تسلای خاطر بازماندگان می شود به شرح زیر برگزار می شود.

1- مراسم سوم: یکشنبه 22 خردادماه، مسجدالمهدی مرداویج از ساعت 9 تا 11
2- مراسم هفتم: پنجشنبه 26 خردادماه، بر سر مزار 62 بلوک 6 از ساعت 17 تا 19

پیشاپیش از حضور شما سپاسگزاریم.